Контакти | Кариери | Документи | Новини           |  Регистрация  |  Вход 

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат
от епидемичния взрив от COVID-19
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-1099-C01
Бенефициент: „Специализирани бизнес системи“ АД
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 26.06.2020 г.
Край: 26.09.2020 г.